Preview Mode Links will not work in preview mode

Under utveckling

Dec 20, 2017

Recorded on-stage at Øredev 2017, Fredrik talks to Pete Hunt about open sourcing the code you work on, why and how you might do it. There are many reasons to release code, from recruitment to giving back to the community to improving code quality and processes. We also touch on good reasons for writing your own thing...


Dec 6, 2017

Go är ett populärt språk. Mikrotjänster är ett populärt koncept. Men det är inte helt vanligt att kombinationen diskuteras. Fredrik pratar med Erik LupanderCallista om Eriks erfarenheter av att skriva mikrotjänster i Go och sammanfoga dem med andra tjänster och Java-baserade miljöer. Vi går igenom hur...


Nov 22, 2017

Fredrik talks to Neil Killick about being agile and spreading agile thinking, especially within larger organizations. Defining what you mean with the term is just the beginning of the challenges. At the same time, when seen from a different perspective, it is much too easy to drill down into worrying about definitions...


Nov 8, 2017

Vi fortsätter utforska mobbprogrammeringens värld, Fredrik diskuterar mobbprogrammering med Mattias Hedman, som både har praktisk erfarenhet och utbildning på området.

Tre kärnpunkter och steg för att komma igång:

  1. Hela havet stormar
  2. Lära sig vara tyst
  3. Lära sig prata under ordnade former

Länkar


Oct 25, 2017

Fredrik pratar företagskultur med Viktor Sarström, ett ämne som Viktor både funderar och arbetar väldigt aktivt med. Det är lätt hänt att företagskultur är något som händer omedvetet, utöver några värdeord som visas på en bild under den årliga internkonferensen, trots att den är så mycket viktigare...