Preview Mode Links will not work in preview mode

Under utveckling

Jul 19, 2017

Fredrik och Hanna pratar om produktivitet, effektivitet och att utnyttja sin tid väl med ett lite annat fokus: mat. Hanna lagar billig, grön och god mat en gång i veckan. Fredrik provar ett helt annat spår och har ersatt mycket av sin matlagning med pulvermat. Live-provning av pulvermat ingår!

Länkar


Jul 5, 2017

Fredrik och Göran snackar produktivitet, appar och lösningar för att organisera det man har att göra. Och lite om att skripta på sin dator för att förenkla sin vardag något snäpp.

Länkar