Preview Mode Links will not work in preview mode

Under utveckling

Aug 30, 2017

Fredrik och Erik pratar mobbprogrammering - det relativt nya och trendiga steget upp från parprogrammering där hela teamet jobbar gemensamt med en enda uppgift i taget. Vi pratar om vad det är och vad de som provat på det tyckt, sagt och skrivit och givetvis vad vi själva tycker och tänker om det. Vi kommer också...


Aug 16, 2017

This episode is presented in English!

Fredrik speaks to Alejandro Russo about information security. Using Haskell, it is possible to create a library which can guarantee information security even when information (say, your password to a library checking password strength) is passed on to third-party code. We discuss


Aug 2, 2017

 

Fredrik och Erik snackar felsökning, debuggande, avlusning eller vad man nu vill kalla det.

Fredrik listar några olika vägar att felsöka och vi diskuterar om det är separata spår, en sorts trappa man tar steg upp i genom erfarenhet eller om det påverkas starkt av personlighet. Vi undrar också varför...