Preview Mode Links will not work in preview mode

Under utveckling

Jun 28, 2018

Fredrik hälsar på digitala byrån Varvet igen och pratar med Carl-Johan Kihlbom och Johan Halse om Varvets nya arbetsroller och ansvarsområden. Karriärslöken eller visdomslöken som ersätter det man brukar prata om som en karriärstege. Alla anställda på varvet har någon av de roller som finns i löken,...


Jun 7, 2018

Linus Larsson gör återbesök och berättar mer om SEO. Denna gång fokuserar vi på saker som kanske inte är lika självklara för utvecklare som HTTP-statuskoder och robots.txt:

  • Strukturerad data - sätt att bifoga information om den information man presenterar på sin webbsida som gör det lättare för bland...