Preview Mode Links will not work in preview mode

Under utveckling

Jun 22, 2017

Fredrik och Erik pratar processer - strukturerna på vilka vi hänger upp det jobb vi gör. Har du slagits av likheterna mellan process och skatt? Vad menar man när man säger process? Är de ett problem och ett nödvändigt ont? En möjlighet? Något man ska följa slaviskt och ha så många detaljer kring som...


Jun 7, 2017

<p>Erik och Fredrik diskuterar <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WebAssembly">Webassembly</a> - ett nytt bytekodformat som kan köras i webbläsare. Vad det egentligen betyder är att det blir möjligt att skriva kod för webbläsaren i fler språk än Javascript, C++ och Rust till exempel, och att det går att...