Preview Mode Links will not work in preview mode

Under utveckling

Dec 20, 2017

Recorded on-stage at Øredev 2017, Fredrik talks to Pete Hunt about open sourcing the code you work on, why and how you might do it. There are many reasons to release code, from recruitment to giving back to the community to improving code quality and processes. We also touch on good reasons for writing your own thing...


Dec 6, 2017

Go är ett populärt språk. Mikrotjänster är ett populärt koncept. Men det är inte helt vanligt att kombinationen diskuteras. Fredrik pratar med Erik LupanderCallista om Eriks erfarenheter av att skriva mikrotjänster i Go och sammanfoga dem med andra tjänster och Java-baserade miljöer. Vi går igenom hur...