Preview Mode Links will not work in preview mode

Under utveckling

Nov 22, 2017

Fredrik talks to Neil Killick about being agile and spreading agile thinking, especially within larger organizations. Defining what you mean with the term is just the beginning of the challenges. At the same time, when seen from a different perspective, it is much too easy to drill down into worrying about definitions...


Nov 8, 2017

Vi fortsätter utforska mobbprogrammeringens värld, Fredrik diskuterar mobbprogrammering med Mattias Hedman, som både har praktisk erfarenhet och utbildning på området.

Tre kärnpunkter och steg för att komma igång:

  1. Hela havet stormar
  2. Lära sig vara tyst
  3. Lära sig prata under ordnade former

Länkar